Karin Baas, M.Sc.

Welkom bij Praktijk voor Dierfysiotherapie zw-frl


Expertise centrum voor sport, fysiotherapie en revalidatie

Achtergrond informatie over Karin Baas

Karin Baas

... kunt u tevens benaderen voor presentaties / workshops / clinics / trainingen op het gebied van dierfysiotherapie / thermografie

... geeft diverse workshops (alleen, maar ook samen met anderen): (sport)massage / massage hond / detectie / symmetry in motion / balans voor de hond 

... kunt u ook volgen op facebook! 

… is samen met 2 collega’s eigenaar van “Opleidng Hydrotherapie Gezelschapsdieren", om nieuwe collega’s die werken met een aquatrainer op te leiden tot hydrotherapie begeleider of hydrotherapie therapeut. www.opleidinghydrotherapiegd.com - ook te volgen op FB

... verzorgt voor dierenfysiotherapeuten en dierenartsen de cursus dry needling voor paard en / of hond


ANDERE RELEVANTE INFORMATIE - Karin Baas is:

* Mede-eigenaar van “Opleiding Hydrotherapie

    Gezelschapsdieren” www.opleidinghydrotherapiegd.com

* Praktiserend / A-Lid van de NVFD (zie ook link naar NVFD)

    NB diverse huisdierverzekeringen vergoeden fysiotherapeutische behandelingen -

    echter alleen behandelingen uitgevoerd door A-leden van de NVFD.

     NB de NVFD website is op dit moment niet up-to-date waardoor de vermelding van mijn praktijk ontbreekt. Ik hoop dat dit gauw opgelost is.

* Lid van de Vakgroep Hydrotherapie Hond (www.hydrotherapiehond.nl)

* Contactpersoon van de Wetenschapscommissie van de NVFD

* Geregistreerd in Diergeneeskunderegister als Dierenfysiotherapeut 120589

* ingeschreven bij de KvK 01176006


SYMPOSIA / CONGRESSEN (diverse presentaties door Karin Baas):

Voorjaarsdagen april 2011:

1) "Surgery successful, unfortunately the dog walks on three legs.

     The added value of physiotherapy."

2) "The added value of physiotherapy in the treatment of the aging dog."

Hengstenkeuring KFPS - Jan 2013/2014/2017/2020:

2013: Friezen in de sport - welke rol spelen wervelkolom, bekken en rug- en buikspieren?

2014: De zin en onzin van thermografie

2017: Symmetry in motion - physio founded (theorie en praktijk) over links en rechts hoevigheid bij paarden

2020: Belasting en belastbaarheid (TIP, ook interessant als lezing voor de leden van uw (parden/honden) vereniging! )

Lasertherapie nascholingsdag Sept 2016:

"Veterinaire toepassingen van laser therapie; casuïstiek”

SWTPT Congress Oct 2018, Winterthur, Zwitserland:

1) The added value of splint therapy in dogs suffering from neck / back pain due to hernia 

2) Safety and efficacy of dry needling in treatment of myo-fascial pain

3) How to use dry needling in the treatment of myo-fascial pain (workshop)

NVFD Symposium Feb 2020:

1) Belasting en Belastbaarheid

2) Echografie en thermografie in de dierenfysiotherapie praktijk


Wilt U meer informatie over deze presentaties, of wilt U deze of andere onderwerpen gepresenteerd hebben tijdens uw conferentie / symposium / seminar, neem contact op met Karin Baas. Voor verenigingen / particulieren geldt een speciaal tarief.
(placeholder)

Contact informatie: Contact informatie vindt u HIER.